Home

Welkom


Veel organisaties gaan op een andere manier werken. Enerzijds wordt Het Nieuwe Werken geïntroduceerd om kenniswerkers productiever te laten zijn. Anderzijds focussen organisaties zich steeds meer op het toevoegen van waarde vanuit hun kernactiviteiten. Routinematige en ondersteunende processen worden geautomatiseerd of buiten de deur geplaatst.

De organisaties staan daarmee voor een overgang van interne, routinematige samenwerking, naar een samenwerking met ketenpartners gericht op toegevoegde waarde. De effectiviteit van kenniswerkers is daarbij cruciaal. Kennisdelen is een belangrijke voorwaarde voor de kenniswerker. Voldoen aan wet- en regelgeving blijft daarbij een randvoorwaarde.

InforU helpt organisaties om de productiemiddelen informatie en kennis effectiever in te zetten. Tegelijkertijd helpen wij om toch binnen de kaders van wetgeving en bedrijfsstructuur te blijven. Dat vraagt inventiviteit. Het vraagt het creëren van een lonkend perspectief waarbij de kenniswerkers profiteren van de verandering én uit zichzelf binnen gemeenschappelijke afspraken blijven.

Wij zetten hierbij geen theoretische modellen in, maar praktische op de mens gerichte toepassingen.

Onze expertise


InforU helpt u op het niveau van de organisatie, de afdeling team of project en op persoonlijk niveau. Zo helpen wij u een visie, beleid en strategie te vormen op het gebied van informatiemanagement. Zodanig dat deze visie en beleid gericht zijn op de bijdrage die informatiemanagement aan uw bedrijfsdoelen dient te leveren.

Een vertaling van visie en beleid richt zich niet alleen op de selectie en implementatie van een pakket voor documentmanagement, kennismanagement of digitaal samenwerken. Ook de organisatorische implementatie is van belang. Zonder goed afspraken over het gebruik en beheer van de applicatie, zullen de verlangde resultaten uitblijven.

Tenslotte zullen de mensen het moeten doen. In een wereld waarin kenniswerkers steeds meer informatie verwerken, steeds meer zelfsturing claimen en krijgen en steeds meer tijdsdruk ondervinden, zullen deze kenniswerkers de vaardigheden moeten ontwikkelen om met deze informatie om te gaan. Om de beschikbare middelen effectief toe te passen.

Weblog


Comments